Jaarlijkse aankooplimiet dienstencheques

Het plafond bedraagt 1.000 dienstencheques per gezin en per kalenderjaar.

Het gezin wordt gedefinieerd als “alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres”.

Voor de gehandicapte gebruikers of de gebruikers die een gehandicapt kind ten laste hebben, alsook bepaalde gebruikers die een eenoudergezin vormen met één of meerdere kinderen ten laste, is het plafond van 1.000 dienstencheques per gezin niet van toepassing. Deze gebruikers kunnen nog altijd 2.000 dienstencheques bestellen per kalenderjaar. We verwijzen naar de website van Sodexo voor meer details hierover.

De algemene regel stelt de aankooplimiet voor dienstencheques op 500 per gebruiker en per kalenderjaar. De eerste 400 cheques kunnen aangekocht worden aan 9 euro per stuk, de laatste 100 aan 10 euro per stuk. Het maximum van 500 cheques per jaar kan verhoogd worden in enkele bijzondere situaties.

Bookmark the permalink.